Norna ''Duffy'' Lyon...

från Iowa skulpterar i smör...

I samband med Harley-Davidsson 100 års jubileum trollade hon fram en osaltad smörbåge i narturlig storlek av modell V-Rod.

Hon har också skulpterat en kossa i naturlig storlek.....

Hon anser att 5 år gammalt smör är det bästa att skapa konst i...då har den bäst konsistens....