Första Radiostationen med nakna...

väderpresentatörer var Norska radio Tango. De pratade väder under mottot''mer väder,mindre kläder''