Doften av Hästskit....

sätter fart på dom kreativa tankebanorna..Detta tyckte i alla fall den tyske rustningsministern Alfred Krupp...

Han hade sitt arbetsrum rakt ovanför stallet.

Via speciella kanaler leddes den härliga hästlukten upp i hans rum så att han kom på kreativt humör.