Camel

Kamelen på Camel-paketen är inte en kamel utan en dromedar.

Detta p.g.a. att dromedar respektive kamel ibland kallas ”One hump camel” och ”Two hump camel” på engelska!