Altanbygge

Bygger en altan på framsidan,vi har en på baksidan men den vetter mot norr..

3,2 ton virke.....

Bottenbjälklaget...45x195,,,c/c 600 ..impreg...

28 mm trall ovanpå...700 skruvar x 58 mm...

Takstolar börjar komma på plats..45 x 170  c/c 1070 mm..

nu väntar jag på kanalplasten....

Vädret var bra i allafall..sågar panel...