Vilket tal skrivet med bokstäver blir..

likadant fast du tar bort en bokstav?