Tisdagen 24 Aug 2010... Stegsnöre......Bowling....Zonen

Olika färger snurrade. Mönstret känndes igen. Alla sökande efter det magiska 17:e varvets inslag. Förra säsongens tekniska inriktning var ersatt med den ungdomliga ivern att skapa resultat på scoreboarden. Såsom alla andra års uppstart...

Tanken på att det är poängen som är det viktigaste. Kvittot på en lyckad träning?

Den mentala inställningen tlll resultat är en nyckelfaktor om man vill skapa resultat.

Så var vi igång igen på allvar.  Stegsnören som mättes ut till vissas förtvivlan,vissas undran.

Detta påfund som kommer att följa dom hela säsongen. Detta magiska mantra som så sakta ska guida dom obemärkt mot den rätta vägen. Vända resultatfokuseringen till Känslan. Känslan av att hitta **Zonen**----

Zonen..detta välbekanta men osynliga rum. Alla strävar efter att uppnå det. Zonen som innebär fullständig kontroll i ett fullständigt obemärkt tillstånd...Där den mentala kraften flyter ihop med din kropps rörelsemönster..i jakten på det perfekta slaget 12 gånger i rad..

Men vägen lång och ibland lite trist men för dom som håller ut finns det som vanligt en belöning vid regnbågens slut..

Utveckling som dom inte själva märker men den finns där.

För mej är belöningen att jag är förunnad att se utvecklingen.