Sommartid

ÅrSommartiden börjar denna dag.Vintertiden börjar denna dag.
Ställ fram klockan en timme kl. 02.00 till kl. 03.00.Ställ tillbaka klockan en timme kl. 03.00 till kl. 02.00.
En timme mindre = alltså en timmes mindre sömn!En timme extra = alltså en timmes extra sömn!
2013Under natten från lördag 30 mars 2013Under natten från lördag 26 oktober 2013
till söndag 31 mars 2013till söndag 27 oktober 2013
2014Under natten från lördag 29 mars 2014Under natten från lördag 25 oktober 2014
till söndag 30 mars 2014till söndag 26 oktober 2014
2015Under natten från lördag 28 mars 2015Under natten från lördag 24 oktober 2015
till söndag 29 mars 2015till söndag 25 oktober 2015
2016Under natten från lördag 26 mars 2016Under natten från lördag 29 oktober 2016
till söndag 27 mars 2016till söndag 30 oktober 2016
2017Under natten från lördag 25 mars 2017Under natten från lördag 28 oktober 2017
till söndag 26 mars 2017till söndag 29 oktober 2017
2018Under natten från lördag 24 mars 2018Under natten från lördag 27 oktober 2018
till söndag 25 mars 2018till söndag 28 oktober 2018
2019Under natten från lördag 30 mars 2019Under natten från lördag 26 oktober 2019
till söndag 31 mars 2019till söndag 27 oktober 2019
2020Under natten från lördag 28 mars 2020Under natten från lördag 24 oktober 2020
till söndag 29 mars 2020till söndag 25 oktober 2020
2021Under natten från lördag 27 mars 2021Under natten från lördag 30 oktober 2021
till söndag 28 mars 2021till söndag 31 oktober 2021
2022Under natten från lördag 26 mars 2022Under natten från lördag 29 oktober 2022
till söndag 27 mars 2022till söndag 30 oktober 2022
2023Under natten från lördag 25 mars 2023Under natten från lördag 28 oktober 2023
till söndag 26 mars 2023till söndag 29 oktober 2023
2024Under natten från lördag 30 mars 2024Under natten från lördag 26 oktober 2024
till söndag 31 mars 2024till söndag 27 oktober 2024
2025Under natten från lördag 29 mars 2025Under natten från lördag 25 oktober 2025
till söndag 30 mars 2025till söndag 26 oktober 2025
2026Under natten från lördag 28 mars 2026Under natten från lördag 24 oktober 2026
till söndag 29 mars 2026till söndag 25 oktober 2026
2027Under natten från lördag 27 mars 2027Under natten från lördag 30 oktober 2027
till söndag 28 mars 2027till söndag 31 oktober 2027