Nästan färdig Altan

Bilder på den nästan färdiga altanen..

[img_assist|nid=394|title=Altanen|desc=|link=node|align=left|width=100|height=67] [img_assist|nid=395|title=Altanen|desc=|link=node|align=left|width=100|height=67] [img_assist|nid=396|title=altan 2|desc=|link=node|align=left|width=100|height=67]