Hur många minuter

efter klockan 12 är det om det för 28 min sedan var 3 ggr så många minuter som efter klockan 11?