Dåliga Engelska/Tyska översättningar av Svenska Orter...

Here sneezed duck,,,( släkt med Tylösand)

Pennybridge ....(Har ett svampformat vattentorn)

Stream goal......(Borde väl vara havet)

Crowd.........(Är granne med Vara)