Bokrecention: Omänskligt Mänsklig av Marika Skärvik

Fick en intressant bok i sommarpresent.   Omänskligt Mänsklig. En spännande bok om Ledarskap i dess olika former.Den är skriven av Marika Skärvik. Hon refererar till olika slags ledarskap som hon har upplevt. Ett spännande kapitel är den om det ..''Det kränkande Ledarskapet''.

I alla organisationer finns individer med olika agendor och alla har vi någon gång haft en chef som vi inte förstår oss på.

Marika berättar om en sådan chef som hon har haft ''förmånen'' att ha. Han tillämpade det kränkande Ledarskapet. Hon beskriver tendenserna från honom till att egentligen vilja bestämma allt och använda sin aggresitivitet för att skapa makthierarki. Företaget stod inför stora förändringar som var nödvändiga för att överleva.Detta informerade Marika sin chef om och varnade för att det skulle bli turbulent men nödvändigt.Hennes chef tackade för informationen men menade att det inte kunde vara så farligt...

När förändringen kom klagade medarbetare direkt till Marikas chef varvid han valde, speciellt från en särskilt upprörd medarbetare, att ta denna och gjorde den till den enda sanningen.

Han valde sedan att ta denna ''sanning'' och förde den direkt till Ledingsgruppen som om den vore fakta. På så sätt gjorde han dom osäkra och underminerade Marikas Ledarposition.

Marika beskriver sedan hur maktspelet började.En slags genomtänkt taktik för att skaffa sej kontroll och egen trygghet.

Den givna ''sanningen'' användes för att odugligförklara Marikas Ledarskap.Ett slags psykiskt nedbrytning och framför allt nedbrytning av självkänslan.Så småningom övergick detta till direkta kommenderingar i stil med ''Jag är din chef du ska lyda mina order' o.s.v

Trots den hotfulla stämmningen kunde Marika bara småle..När ens chef använder en sådan ton står inte allt rätt till.

Marika fortsätter beskrivandet med öppna idiotförklaringar av medarbetare varvade med efterkomna ursäkter allt för att bryta ner människor och få dom på att börja tvivla på sin egen förmåga.

Den ständiga närvaron av rädslan av att det ska ske igen. Man blir rädd att göra fel och till slut gör man bara det man blir tillsagd.

Nedbrytningen kan gå fortare än man tror. Det tar väldigt lång tid att bygga upp det man raserar.

Kränkande Ledarskap är ofta väldigt sublilt och nästan omöjligt att konkretisera.

Handlingar där Marikas chef brukade berätta för medarbetare hur inkompetenta dom var varvades med märkliga dagen efter åt ursäkter. Inte rakt upp och ner utan mer undersökande med frågor utifrån hans egna försiktiga reflekterande.

Denna typ av kränkande ledarskap påverkar oss mer än man tror. Den syftar till att utöva makt genom att förminska människor och på det sättet får kontroll och skrämma människor till resultat.

Ett beteende av detta slaget slutar inte av sej själv eller att underliggande chefer slutar.

En kränkande chef fortsätter med sitt beteende tills hon/han drabbas av något verkligt negativt. Fram till dess är det en framgångsrik metod.

Att möte ett kränkade Ledarskap med Empati är utsiktslöst.

Hon beskriver dom som har stannat kvar i organisationen.Människor som inte längre tror eller vågar tro på sin egen förmåga. Destruktivt  med fruktan och utan utveckling.

Hon beskriver vidare sitt förakt för den sortens ledare. Mot dessa fungerar bara maktspråk och den med Empati förlorar alltid.

Hennes avslutande ord:

Om du vågar stå upp för din integritet och självrespekt kan du aldrig förlora.

Men kanske måste du då välja att gå till en annan arbetsgivare där värdegrunden är lik din egen.