Jag är så glad att jag lyckades locka till mej större hackspett...